Persbericht Urban Matter

Stef Weekers start URBAN MATTER Concepts

Opgave rondom transformatie bedrijfsterreinen en woningbouw versnellen met gezonde gebiedsontwikkeling’

Amsterdam, 1 juni 2020

Het bedrijf gaat zich richten op het versnellen van de opgave rondom woningbouw, transformeren van bedrijfsterreinen en aantrekkelijk houden van woonwijken. Daarbij is URBAN MATTER de verbindende factor tussen de (maatschappelijke) ambities van corporaties en gemeenten enerzijds, en de commerciële doelstellingen van marktpartijen anderzijds. Het bedrijf treedt in deze gevallen op als urbanisator en vormt daarmee de haarlemmerolie tussen stakeholders en tussen de verschillende schaalniveaus van een transformatie.

Urbanisator

Een Urbanisator van URBAN MATTER begint met de analyse van het gebied. Wat zijn de ambities van de bewoner of van het bedrijf dat er gevestigd is? Wat wil de gemeente, wat zijn hun maatschappelijke uitdagingen? De financiële en maatschappelijke rendementen komen daarna aan bod om vervolgens een ontwikkelingsstrategie op te stellen met de technische en ruimtelijke oplossingen. Door deze volgorde aan te houden, creëert een Urbanisator een gezonde businesscase voor huidige én toekomstige generaties. En realiseren gemeenten en ontwikkelaars gebouwen en gebieden die werkelijk iets toevoegen. “Ik ben ervan overtuigd dat een Urbanisator de missing link vormt in de huidige stagnaties van gebiedsontwikkelingen in Nederland”.- zegt Stef Weekers, Urbanisator en founder van URBAN MATTER Concepts.

Van spijkerbed naar comfortabele boxspring

Weekers: “Het organiseren van begrip voor elkaars belangen en het onderzoek naar de eerste win-winsituatie vormen de twee belangrijkste aspecten bij de start van succesvolle gebiedstransformatie. Met een gezamenlijk toekomstperspectief en een basis voor een gezonde businesscase ontstaat ‘vanzelf’ ruimte voor minder populaire maatregelen en fysieke ingrepen”. Hij vergelijkt deze gebiedsaanpak met het comfortabel maken van een spijkerbed: “Binnenstedelijke transformaties leveren gedoe op. De urbanisator gaat op zoek naar de eerste (gezamenlijke) successen om de ruimten tussen die spijkers op te vullen. Zodat stakeholders een comfortabeler bed gaan zien. Het doel is uiteindelijk, om met een gedragen ontwikkelstrategie en de uitvoering te zorgen voor de verdere opvulling van het spijkerbed, zodat het transformeert naar royale boxspring.”

In het verleden heeft Weekers gewerkt als directeur van een wijkontwikkelingsmaatschappij in Utrecht. Hier vervulde hij onder andere een procesrol in de ontwikkelstrategie van Kogerveld voor gemeente Zaanstad en gebiedsontwikkelaar AM. Naast oprichter is Stef Weekers lid van Dutch Advisory Board van RICS in Nederland. Ook is hij voorzitter van de Expertgroep Healthy Urban Living voor het Hero terrein in Breda.

Over Urban Matter Concepts

Urban Matter Concepts is gevestigd in Amsterdam en is actief in heel Nederland met Analyse & Advies, Inspiratie & Concepten, Realisatie & Exploitatie van gebied- en vastgoedontwikkelingen. Daarbij werkt Urban Matter Concepts samen met architecten, investeerders, gebiedsmarketeers, centrummanagers, veranderkundigen en plekkenmakers.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *