Happy Citizen

De vier stappen naar een trotse bewoner

Welk effect Covid19 heeft op de stedelijke ontwikkelingen? Krijgen we opnieuw een woningcrisis? Willen we niet meer in de stad wonen? Mijden we het openbaar vervoer en stappen we massaal in de auto? Het is eigenlijk kijken in een glazen bol, maar naast deze (nadelige) gevolgen zien wij vooral de kansen voor een betere aanpak bij de transformatie van bedrijfsterreinen en het verbeteren van bestaande woonwijken. De bewoner helpen bij het maken van keuzes rondom een gezondere levensstijl, minder vaak de auto te pakken, verduurzamen van woonwijken in plaats van per woning of meedoen aan een deeleconomie. Door de bewoner én de gevestigde bedrijven te betrekken bij die transformatie ontstaat er meer begrip en creëren we samen een gezonde wijk voor eigenaren, gemeenten, gebruikers en andere (toekomstige) stakeholders. 

Hoe gaan we te werk?

Wanneer sprake is van een nieuwe visie voor een binnenstedelijke locatie, kantorenpark of bedrijfsterrein zijn er op elk schaalniveau belangen die conflicterend zijn. Of het nu een ontwikkelinitiatief is op kavelniveau of een integrale wijkaanpak. Er dient serieus aandacht te zijn voor de afweging tussen:

  1. Gezond Wonen – verhogen welzijn en inrichting van openbare ruimte op bewegen
  2. Duurzame Omgeving – Energietransitie en Klimaatadaptatie op wijkniveau in plaats van per gebouw
  3. Voorzieningen in de wijk – Lokaal (sociaal) ecosysteem met behoud van bedrijven en werkgelegenheid en waardeontwikkeling/-behoud eigendommen
  4. Mobiliteit – Met operators op zoek naar mobiliteitsoplossingen voor de first and last mile in de wijk en daar ook ruimte voor maken in het ontwerp van die openbare ruimte
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *